Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO

Reklama
Home » Zarząd » O Stowarzyszeniu
A+ R A-

O Stowarzyszeniu

Email Drukuj PDF

Głównym celem STO jest poprawa efektywności systemu edukacji w Polsce, tak aby spełniał on oczekiwania, jakie stawia przed nim społeczeństwo.

STO zakłada i inspiruje do tworzenia szkół i placówek światowych oferujących dzieciom i młodzieży dobre warunki nauki a nauczycielom dobre warunki pracy. Mała grupa uczniów, dobrze wykwalifikowany nauczyciel, osobisty kontakt między dzieckiem a wychowawcą, rozwój zdolności twórczych, zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, dbałość o rozwój fizyczny, szacunek dla ucznia, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i radości życia - to model szkoły, który STO realizuje. STO jest przekonane, że szkoły powinny być małe, wtopione w lokalną społeczność i poddawane jej nadzorowi.

STO wniosło znaczący wkład w obecny kształt ustawy oświatowej, stale uczestniczy w pracach nad aktami prawnymi dotyczącymi edukacji, współpracuje w tym zakresie z innymi podmiotami prowadzącymi szkoły i placówki niepubliczne.

STO wydaje "Edukację i Dialog" - miesięcznik redagowany z myślą o wychowawcach i nauczycielach podejmujących trud innowacyjności w szkolnictwie publicznym i niepublicznym, a także rodzicach poszukujących wzorów wychowawczych. Wyrazem uznania dla dokonań STO i "Edukacji i Dialogu" w dziedzinie oświaty było nominowanie pisma w 1993 roku do prestiżowej Nagrody Alcuina przyznawanej przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA).

STO jest członkiem stowarzyszonym Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA) i Europejskiej Rady Narodowych Szkół Niezależnych (ECNAIS). STO współpracuje z Międzynarodową Organizacją Rozwoju Wolności w Oświacie (OIDEL), Światową Konfederacją Edukacji Prywatnej (COMEP) oraz Federacją Stowarzyszeń Edukacji Prywatnej w Ameryce Łacińskiej (FAEPLA). STO opiekuje się Domem Polskim w Baranowiczach na Białorusi i wspiera inicjatywy służące tworzeniu oświaty niepaństwowej u naszych wschodnich sąsiadów.

TO na trwale wpisało się w polski system edukacji. Towarzystwo stanowi również ważny element demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Dorobkiem 13 lat działalności STO i 11 lat funkcjonowania szkół i placówek STO - oprócz efektów ściśle edukacyjnych - jest:

  • wytworzenie wielomiliardowego (w starych złotych) majątku w postaci bazy lokalowej, sprzętu i wyposażenia szkół i placówek,
  • budowa społeczeństwa otwartego poprzez wykreowanie lokalnych środowisk i setek działaczy zdolnych do funkcjonowania w systemie demokratycznym i w warunkach gospodarki rynkowej,
  • wypracowanie modelu zarządzania szkołą, który pozwala łączyć naturalną jej autonomię z koniecznym wpływem środowiska lokalnego, w tym przede wszystkim rodziców.

STO prowadzi 130 szkół i placówek różnego typu, w tym przedszkola i szkoły integracyjne, licea ogólnokształcące, średnie szkoły zawodowe, szkoły artystyczne, placówki kształcenia i wychowania specjalnego, niepaństwową szkołę wyższą (Mazurska Wszechnica Nauczycielska w Olecku).
Szkoły i placówki STO są usytuowane na terenie całej Polski, niemal we wszystkich województwach. Najwięcej z nich ma swoją siedzibę w Warszawie i województwie stołecznym, blisko 50 znajduje się poza miastami wojewódzkimi. Szkoły STO liczą od 42 do 280 uczniów. W klasie uczy się najczęściej od 12 do 17 uczniów.

W szkołach STO dominuje młoda kadra pedagogiczna, jej poziom wykształcenia jest wyższy niż w szkołach państwowych. Większość szkół STO kształci na podstawie autorskich planów i programów nauczania. 85% szkół podstawowych naucza w zwiększonym wymiarze (3-4 godz. tygodniowo, 24-36 godz. w cyklu kształcenia) języków zachodnioeuropejskich. W połowie szkół język angielski rozpoczyna się w "zerówce" lub w klasie I. W zwiększonym wymiarze - w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczniów i rodziców - naucza się również języka polskiego, matematyki, wychowania fizycznego. Wszystkie licea nauczają w zwiększonym wymiarze języków zachodnioeuropejskich (I język: 5 lub 6 godzin, II język: 3 lub 4 godziny), większość - informatyki, niektóre - języka polskiego i matematyki. Część szkół STO, integrując treści kształcenia, naucza w blokach przedmiotowych.

Większość (85%) szkół STO prowadzi dodatkowe przedmioty nie występujące w ramowym planie nauczania.
W szkołach podstawowych jest to najczęściej drugi język obcy, zajęcia ekologiczne, dodatkowe zajęcia z zakresu muzyki i dyscyplin sportowych, a w liceach - filozofia, ekonomia i psychologia. Zdarzają się również takie przedmioty jak retoryka, przedsiębiorczość, drama, marketing, etyka (obok religii), maszynopisanie; użytkowe programy komputerowe.
W wielu liceach począwszy od klasy III wprowadzono profilowanie indywidualne (nie klas zgodnie z tradycją a toku nauki pojedynczego ucznia) tzn. każdy uczeń ma prawo do wyboru przedmiotów, których będzie się uczył w zawężonym lub rozszerzonym zakresie.

Każda szkoła STO oferuje bardziej lub mniej rozbudowany zestaw zajęć pozalekcyjnych. Oprócz kółek przedmiotowych odpowiadających nauczanym przedmiotom, są to najczęściej warsztaty teatralne, plastyczne, literackie, jazda konna, pływanie, tenis, inne zajęcia sportowe, pracownia komputerowa, kółka fotograficzne, taneczne, filmowe, muzyczne, konwersacje w języku obcym, teatr, redagowanie pism szkolnych itp. oraz zajęcia wyrównawcze. Jedną z form pracy szkół STO (szczególnie z dużych miast) stało się organizowanie w trakcie roku szkolnego wyjazdów całej szkoły do różnych zakątków Polski. Umożliwia to łączenie zajęć szkolnych (w tym sportowych) z czynnym wypoczynkiem, nauką przyrody i historii oraz poznawaniem kraju.

Ważnym elementem pracy wychowawczej, rozwijania kultury fizycznej, rozbudzania zainteresowań i zdolności twórczych uczniów szkół STO jest organizowanie wspólnych imprez. Szkołami i placówkami STO zarządzają koła terenowe. Istotny wpływ na funkcjonowanie szkół i placówek mają rady rodziców. Do kompetencji zarządów kół terenowych należy zatwierdzanie programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, arkusza organizacyjnego, preliminarza budżetowego szkoły z określeniem wysokości czesnego, okresowych sprawozdań z działalności szkoły oraz perspektywicznego planu rozwoju szkoły. Pracę zarządów kół terenowych koordynuje Zarząd Główny STO.

Szkoły i placówki prowadzone przez STO są jednostkami niedochodowymi. Opłaty za naukę w szkole są zawsze tak kalkulowane, aby wystarczyły na konieczne wydatki. Połowa liceów i ok. 60% szkół podstawowych utrzymuje się jedynie z czesnego, dotacji państwowej i wpisowego. Pozostałe szkoły pozyskują dodatkowe środki z różnego rodzaju działalności zarobkowej, od sponsorów oraz otrzymują darowizny od rodziców i gmin.


Zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia witryny Zarządu Głównego STO.

 

Lubimy się uczyć i ...

Wydarzyło się w szkole

Samorząd Uczniowski i...

Byliśmy tu i tam...

PLAN LEKCJI             E-DZIENNIK


cialis pharmacy cialis online problems cheap cialis usa buy cialis medication cialis tablets sale generic cialis regalis cialis rx partners buy cialis prescriptions cialis 20mg purchase cialis can get cialis online 5mg online cialis orders discount cialis uk cialis order canada cialis pharmacy buy cialis line buy cialis prescriptions uk generic cialis delhi generic cialis deals cheap cialis overnight buy canada cialis mail order cialis cialis alternative uses discount cialis sale lloyds pharmacy cialis cialis uk kamagra cialis by prescription generic cialis warning cialis in pharmacy cialis lilly uk cialis buy discounted buying cialis mexico discount cialis brand cialis generic mastercard generic cialis discussion cheap cialis generic cialis 100mg generic order cialis china order cialis net cialis lilly usa generic cialis ebay cialis uk net cialis information tablets buy cialis 5mg online cialis free cialis order mail online cialis ordering cialis uk suppliers cialis buy info online cialis usa cialis overnight cheap order cialis coupons cialis generic prescription buy cialis 10mg generic cialis dropship cialis florida pharmacy generic cialis effectiveness purchase cialis canada ordering cialis online generic cialis thailand discount generic cialis generic cialis generic cialis suppliers online cialis buy cheapest cialis generic cialis names cialis online suppliers generic cialis overnight cialis price uk cialis prescription strength cialis cost usa cialis line purchase generic cialis japan discount brand cialis cialis 100mg uk cialis sale australia cialis non generic generic cialis au generic cialis dosages order cialis 10mg online cialis tadalafil buy cialis germany cialis cheap us cialis available uk cialis pharmacy cost cialis alternative soft cialis online buy cialis org cialis buy us cialis buy spain generic cialis softabs generic cialis kamagra generic soft cialis generic cialis illegal order cialis pills generic cialis ukraine cialis price cheap real cialis cheap generic cialis news cialis free prescription generic cialis shopping alternative to cialis cialis buy india cialis rx online online cialis purchases cialis 20mg tablets cialis best buy cialis buy generic generic cialis authentic cialis buy shopping generic cialis analysis cialis from australia buy cialis gel buy cialis toronto discount cialis buy cialis web buy cialis manila generic cialis sun cialis florida online cialis wholesale discount cialis pharmacy australia buy female cialis prescription cialis canada buy cialis gr generic cialis legal cialis generic florida cvs pharmacy cialis cialis generic 50mg cialis france prescription cialis pharmacy direct cialis uk lilly canadian cialis cheap cialis tablets canada cialis prescription buy generic cialis nextag buy cialis information generic cialis 10 tadalafil tablets cialis cialis buy line cheap cialis compare cialis online chemist cialis ed tablets generic cialis medications price cialis usa cialis online com cialis 5mg cheap genuine cialis uk order cialis overnight order cialis tadalafil generic cialis questions generic cialis sales cialis softtabs online cialis order prescription cialis buy toronto cialis prescription australia buy cialis pharmacy buy cialis softabs cialis online female cialis non prescription cialis international pharmacy brand cialis online cialis cheap sale order generic cialis buy cialis 20 generic cialis testimony cheap canadian cialis cialis professional cheap cialis online articles cialis pricing australia order cialis cialis online de cialis price australia best discount cialis cialis in australia cialis usa online cialis generics online cialis line prescription generic cialis australia generic cialis drug generic cialis direct generic cialis compare cialis for order cialis tablets 10mg generic cialis order cialis generic sample cialis generic wikipedia cialis buy malaysia generic cialis discount discount cialis 5mg cialis cheap australia cialis get prescription buy cialis fda generic 20mg cialis cialis generic dosage cialis generic affiliate cialis safe online generic cialis mastercard cialis generic cheap cialis online guide cialis professional prescription cialis lilly cheap generic cialis generic4all cialis without rx original cialis online buy cialis malaysia cialis information uk order cialis mail cialis brand buy generic cialis available cialis online tadalafil cialis tadalafil uk prescription cialis tadalafil cialis generic date cialis generic 100mg cialis internet prescription tesco pharmacy cialis cialis overnight order cialis tablets 5mg prescription cialis uk cialis soft generic cialis us pharmacy buy cialis houston cialis tablets tadalafil cialis soft order cialis buy philippines price cialis australia cialis online buying cialis get pregnant online cialis india buy canadian cialis cialis tabs uk cialis lilly buy cialis pro cheap buy cialis bottle cialis generic mexico discount cialis 20mg generic cialis 100mg canada cialis prescription cialis tablet uk uk cialis online cialis tadalafil order cialis alternative medication cialis 20mg buy cheap generic cialis cialis walmart prescription cialis powder buy buy cialis powder cialis online australia cialis generic 20 united pharmacy cialis cialis online japan cialis online cheapest buy cialis lilly cialis com online generic cialis de generic cialis super cialis buy nz buy cialis macau cialis sales uk generic cialis problems cialis lilly australia cheap cialis florida online cialis brand generic cialis chat order cialis usa cialis pharmacy costco buy cialis original cialis tadalafil australia cialis gel online cialis cheap buy cialis generic identification cialis review online buy cialis austin discount cialis tablets cialis local pharmacy generic cialis sydney canadian generic cialis cialis tablets used cialis in uk buy uk cialis cialis to buy buy cialis tablets buy cialis pills cialis tablets manufacturer cialis online pharmacies cialis soft online cialis online accessrx order tadalafil cialis generic cialis pharmland buy real cialis buy cialis zithromax cheap cialis fedex cialis liquid buy buy cialis washington discount cialis free buy original cialis get cialis with cialis discount price cialis soft cheap cialis do buy cialis tablets uk generic cialis tabs cialis 10mg tablets cialis sale online buy cialis manufacturer cialis buying canada buy cialis daily cialis prescription help cialis generic india cialis australia cialis ordering online cialis 5mg pharmacy cialis prescription drugs online cialis review cialis tablets precautions discount cialis coupon cialis buy mexico cialis online daily cialis en farmacias cialis tablets online generic cialis 5mg cialis online america get cialis canada cialis generic pakistan cialis 5mg australia get cialis daily cialis online canadian online cialis cheapest buy cialis discount cialis purchase cialis wholesale pharmacy cialis prescriptions online cheap brand cialis cialis online purchase cialis generic real cialis cheap delivery cialis ingredients tablets buy cialis europe generic cialis drugstore cialis tadalafil buy cialis australia cost cialis a prescription cialis buy canada cialis buy europe cheap kamagra cialis cialis 20 tablets cialis online ordering cialis tablets generic buy cialis philippines cialis uk cheapest generic cialis from cialis online deals generic cialis samples cialis pharmacy usa buy brand cialis generic cialis india generic cialis safety buy cialis now cialis prices uk order cialis a cialis japan order cialis online brand order cialis tablets price cialis tablets generic cialis toronto job buy cialis generic cialis like generic cialis tadora generic cialis info cialis orders online generic cialis 30 cialis online legal cialis usa pharmacy purchase cialis australia cialis buy london order cialis professional cialis daily cheap online cialis mexico cialis online pharmacy buy cialis shanghai cialis generic when cialis 5mg tablets cialis to purchase cialis private prescription cialis online nz generic cialis identification generic cialis paypal cialis nz online cialis cheap prices discount tadalafil cialis buy cialis 20mg cialis generic risks get cialis professional cialis prescription is generic cialis 50 discount cialis generic cialis prescription much cialis online us cialis buy overnight buy cialis medications canadian rx cialis cialis online safe legit cialis online cialis purchase canadian cialis generic cialis cost online cheap cialis 100mg cialis online lilly buy cialis japan achat cialis generic cialis fast generic professional cialis tadalafil cialis generic cialis over the counter cialis 5 discount generic cialis jelly cialis from uk buy cialis legal discount cialis us cialis 20mg order cialis tadalafil cheap generic cialis description get cialis work price cialis generic generic cialis worldwide generic cialis coupons fake cialis online cialis samples tablets buy cialis drugstore online cialis buying cialis buy pills cialis uk london cialis com buy cialis were buy online cialis canada cheap cialis nz generic cialis london cialis cheap india generic cialis 36 buy cialis france cialis tablets cheap soft cialis uk cialis generic alternative generic cialis rating cialis 90 tablets buy cialis sale cialis generic warning cialis online cialis sellers uk cialis tablets ebay buy cialis singapore cialis generic sales cialis pharmacy russia buy cialis texas generic cialis cheap uk cialis sales cialis cheapest uk cialis prescription online discount cialis usa cialis online rx cheap cialis malaysia cialis professional tablets cialis tadalafil generic cialis generic tadalafil cialis uk only online cialis prescription generic cialis take prescription free cialis generic cialis plus cialis on pharmacy buy cialis cheap generic cialis drugs generic cialis work cialis daily discount generic cialis pill buy cialis secure free cialis tablets online cialis reviews cialis brand tablets cialis generic price buy cialis mastercard buy cialis illegal cialis cod online cialis meds online online drugs cialis cialis pharmacy canadian cialis online orders cialis side online generic cialis free cialis store uk cialis pharmacy india cialis price usa order cialis line cialis super online generic cialis faq generic cialis comments generic cialis manufacturer generic cialis wikipedia cialis prescription medicine cialis tablets singapore cialis how buy cialis cheap cialis generic cialis pain cialis made usa cialis professional uk daily cialis cheap generic cialis euro buy cialis eu buy cialis where purchase cialis online cialis kaufen online online cialis order generic indian cialis cheap cialis prescription cialis prescription uk online prescription cialis cialis drugs online cialis prescription dosage cheapest cialis australia prescription cialis generic generic cialis when cialis pro uk cialis 20mg generic cheap cialis pills lilly cialis online cialis aus england cialis online generic price cialis prescription cialis buy bangkok cialis line australia cialis online best price cialis online cialis online europe generic cialis net order cialis 20mg online cialis genuine generic cialis affiliate buy cialis florida generic cialis bangkok get cialis pills generic cialis nz generic cialis softtab cialis buy uk generic cialis medicine cialis online dubai cialis generic 4 cialis fast uk cialis distributors australia cialis offshore pharmacy generic cialis 20mg cialis generic soft cialis costco pharmacy generic cialis danger paypal cialis buy cialis get free cheap real cialis order cialis chemist generic cialis cost generic cialis results online cialis price cialis online doctor cialis uk ebay generic cialis faqs discount cialis daily prescription cialis online generic cialis romania tadalafil generic cialis generic cialis mexico uk cialis distributor cialis uk women generic cialis cialis cialis usa made how cialis online cialis foreign pharmacy cialis canada generic cialis prescription tadalafil cialis get high generic cialis world generic cialis best order cialis telephone buy cialis soft cialis london uk cialis soft tablets buy cialis soma cialis australia paypal cialis online price online cialis overnight herbal cialis uk cialis online vancouver buy cialis switzerland buy cialis nz cialis online secure cialis uk supply discount cialis medication discount drugs cialis buy cialis australia cialis generic us cialis generic is cialis cheap online cialis prescription needed cialis sale usa cheap cialis online cialis money order generic cialis ghana cialis generic cost cialis online arizona buy cialis amazon cialis overnight online generic cialis c20 cialis buying internet cheap cialis australia generic super cialis online cialis purchase cialis cheap wholesale cialis online india cialis online mastercard cialis prescription usa cialis discount india cialis uk shop cialis cheap drugs best generic cialis no prescription cialis buy cialis paypal cialis coupon online cialis online order cialis purchase australia generic cialis china cialis online overnight generic cialis date buy cialis ny cialis tablets they buy cialis tadalafil generic cialis com cialis tablets box buy 20mg cialis generic cialis rx generic cialis germany cialis price generic cialis prescription only getting cialis online online cialis australia dosage cialis generic cialis generic capsules generic cialis 20 cialis generic nz cialis uk prescription cialis no rx cialis price prescription online cialis daily order cialis oral cialis for cheap buy cialis oral cialis prices online cialis online coupon buy cialis melbourne get cialis sample cheap soft cialis cialis 20mg australia cialis gel cheap rx mexico cialis cialis prescription cost cialis generic 50 generic cialis is generic cialis works cialis online consultation cialis online buy.surf.to cialis india generic cialis cost uk generic cialis benefits cialis tablets price cialis cheap price cialis price pharmacy cialis 4 tablets cialis online fast cheap cialis india cialis no prescription generic cialis professional cialis tablets purchase cialis generic comments cialis uk price cialis online shopping cialis buy sydney cialis safe generic cheapest cialis uk cialis generic fda generic cialis ingredients cialis generic substitute generic cialis online prescription drugs cialis generic cialis liquid cialis 50mg tablets cialis import australia cialis free generic generic cialis fun cialis uk paypal buy cialis cyprus order cialis reviews online doctor cialis cialis herbal alternative cialis cialis australia buy cialis wholesale non generic cialis tadalafil cialis uk cialis daily generic buying cialis online generic cialis patent generic cialis research